Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cysylltu â ni

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am sut i ysgrifennu at un o’r gweinidogion a phryd y gallwch ddisgwyl derbyn ateb.
Sut i gysylltu â Llywodraeth Cymru

E-bostiwch ein Canolfan Cyswllt Cyntaf:

cymorth@llyw.cymru

Er mwyn e-bostio gweinidogion, defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost ar dudalen Ysgrifennu at Weinidogion (gweler Dolenni Perthnasol).

Ffôn:

  • 0300 0604400
  • Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 5:00pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Post:

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ysgrifennu at Weinidogion Cymru:

Y gweinidog dros…………
Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA