Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Twyll

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sut i roi gwybod am dwyll a gyflawnwyd yn erbyn Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud honiad dienw ond bydd mwy o effaith i’ch honiad os gallwch ddweud pwy ydych neu ddarparu tystiolaeth fod trosedd wedi digwydd.

I roi gwybod am dwyll a gyflawnwyd yn erbyn Llywodraeth Cymru:

Ffoniwch 0300 0256480

neu

lawrlwythwch y ffurflen a’i hanfon at:

CounterFraud@llyw.cymru

Tîm Atal Twyll
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Y GIG

Rhoi gwybod am dwyll yn y GIG.

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Word document
Honiad o dwyll (Maint Ffeil: 16KB)