Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwneud cwyn

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cwyn am Lywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sut i wneud cwyn i Lywodraeth Cymru.

I wneud cwyn:

Ffoniwch 03000 251378

neu

gan lawrlwytho’r ffurflen a’i anfon at:

cwynion@llyw.cymru

Y Tîm Cynghori ar Gwynion
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

GIG

Gwneud cwyn am wasanaeth GIG Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Word document
Ffurflen i wneud cwyn (Maint Ffeil: 24KB)
Adobe PDF document
Canllaw cwynion (Maint Ffeil: 333KB)