Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Swyddfa Llundain

25 Heol Victoria
Dinas San Steffan
Llundain
SW1H 0EX

0207 799 5883