Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Swyddfeydd Canolbarth Cymru

Aberystwyth

15/10/12
Swyddfa Llywodraeth Cymru, Aberystwyth
 

Llandrindod

15/10/12
Materion Gwledig
 

Y Drenewydd

15/10/12
GCCLBT Cymru; Economy, Skills and Natural Resources; Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus;Tir Gofal