Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau ar gyfer defnyddio logo Llywodraeth Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r ddogfen hon yn addas ar gyfer sefydliadau sydd angen arddangos ein logo.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Prosiectau cyfalaf (Maint ffeil: 296KB)