Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddfwriaeth

Mae deddfwriaeth yn offeryn allweddol sy'n galluogi Llywodraeth Cymru i roi polisïau ar waith er budd  pobl Cymru.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd) yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei rhaglen ddeddfwriaethol ei hun yn yr 20 maes sydd wedi eu datganoli i Gymru.

Cyhoeddir y rhaglen ddeddfwriaethol yn flynyddol gan y Prif Weinidog ac mae'n cynnwys manylion ynghylch biliau Cynulliad arfaethedig Llywodraeth Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru fathau eraill o ddeddfwriaeth hefyd:

  • is-ddeddfwriaeth
  • Biliau Seneddol y DU

I weld testun llawn Deddf 2006 a'r Nodiadau Esboniadol ewch i gwefan Yr Archifau Gwladol.

Gweler rhagor o wybodaeth am drefniadau cyfansoddiadol Cymru a'r gyfraith a wneir yng Nghymru ar wefan Cyfraith Cymru.