Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Is-ddeddfwriaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: deddfwriaeth.

Mae Deddfau Seneddol, Mesurau'r Cynulliad a Deddfau’r Cynulliad yn galluogi Gweinidogion Cymru i greu deddfwriaeth fanylach, fel arfer drwy gyfrwng Offerynnau Statudol. Gelwir y math hwn o ddeddfwriaeth yn is-ddeddfwriaeth.

Archifau Gwladol (dolen allanol) sy'n cyhoeddi Offerynnau Statudol cyffredinol.