Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Offerynnau statudol lleol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: deddfwriaeth.

Mae Offerynnau Statudol Lleol yn cynnwys Gorchmynion Ffyrdd, gorchmynion traffig dros dro a pharhaol.