Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Offerynnau anstatudol trafnidiaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: deddfwriaeth.

Dolenni perthnasol

Rydym wrthi’n datblygu system drafnidiaeth o’r radd flaenaf i ddarparu dulliau teithio sy'n ddiogel, yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy i bawb.