Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru yn cryfhau ei safle o fewn y diwydiant gemau ym Mhrydain gwerth £1 biliwn

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae cwmnïau sy'n cynhyrchu gemau, chwaraewyr ac arweinwyr o fewn y diwydiant yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer Sioe Datblygu Gemau Cymru (Wales Games Development Show), sy'n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, wrth i Gymru gryfhau ei safle yn y diwydiant gemau ym Mhrydain, gwerth £1 biliwn.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2015

 

Gyda Caerdydd yn dod yn ganolfan newydd ar gyfer cynhyrchu gemau fideo ym Mhrydain, â'r posibilrwydd o swyddi medrus iawn, dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, bod Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio ato fel diwydiant sy'n tyfu.  

Meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd:

“Rydym wedi bod yn broactif yn cefnogi'r diwydiant gemau yng Nghymru trwy fentrau fel y Gronfa Datblygu Digidiol a Sioe Datblygu Gemau Cymru," meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd .  

“Mae'n sector allweddol o fewn y diwydiannau creadigol, sy'n cynnig swyddi cynaliadwy sy'n talu'n dda, a dyma pam yr ydym yn awyddus i'w weld yn datblygu ac yn ehangu yng Nghymru.  Gyda chynrychiolrwyr ledled y diwydiant yng Nghaerdydd heddiw, mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau o Gymru hyrwyddo eu hunain ac i ddangos beth sydd gan Gymru i'w gynnig i fuddsoddwyr posib."  

Bydd oddeutu 50 o arddangoswyr, gan gynnwys cwmnïau gemau amlwg o Gymru, gwneuthurwyr dulliau o greu gemau a gwerthwyr gemau retro yn bresennol yn Sioe Datblygu Gemau Cymru.  Bydd yno hefyd siaradwyr ar draws y diwydiant a chymorthfeydd unigol gydag arbenigwyr ar gyllido, cymorth cyfreithiol a gyda chyfrifon a nifer o sefydliadau eraill fydd yn ddefnyddiol i gwmnïau newydd neu gwmnïau sy'n cychwyn.  

Yn ogystal â noddi Sioe Datblygu Gemau Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant gemau yng Nghymru mewn nifer o ffyrdd.  

Mae'r Gronfa Datblygu Digidol wedi helpu amrywiol fusnesau i arallgyfeirio i farchnadoedd newydd, datblygu cynnyrch newydd a hefyd fanteisio ar y farchnad yn y tymor byr.  Mae cwmnïau datblygu gemau megis Dakko Dakko, Wales Interactive a Dojo Arcade wedi cynhyrchu teitlau yn llwyddiannus gyda'r cymorth hwn.  

Mae cefnogi buddsoddi mewnol hefyd yn helpu i hyrwyddo'r sector gyda busnesau fel Oysterworld Ltd a ddewisodd Cymru fel lleoliad ar gyfer canolfan ddatblygu.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn helpu cwmnïau o Gymru i fasnachu yn rhyngwladol, ac ym mis Mawrth bydd arweinwyd taith fasnach o 14 o fusnesau o Gymru yn mynd i'r Gynhadledd Datblygu Gemau (GDC) yn San Francisco - y casgliad blynyddol mwyaf o ddatblygwyr gemau fideo.  

Ym mis Hydref y llynedd, roedd adroddiad gan Nesta, yr elusen arloesi, yn enwi Caerdydd fel un o ddeuddeg canolfan newydd yn y DU ar gyfer cynhyrchu gemau fideo.  Mae'r adroddiad yn nodi bod Caerdydd yn ganolfan entrepreneuraidd gyda cwmnïau llai yn cynhyrchu gemau ar lefel dechreuwyr, yn enwedig ar gyfer marchnad Apple, gyda 38 o gwmnïau gemau yn gweithredu yn ardal Caerdydd yn unig.  

Mae'r diwydiant yng Nghymru hefyd yn derbyn cefnogaeth Games Wales, grŵp diwydiannol nad yw'n gwneud elw sy'n cynnwys datblygwyr gemau o Gymru, sefydliadau addysgol, partneriaid yn y cyfryngau a chyrff y diwydiant sydd â diddordeb cyffredinol mewn hyrwyddo'r diwydiant gemau yng Nghymru.  Mae Games Wales yn cynnal y Wales Games Development Show bob blwyddyn, ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac addysgol drwy Games Wales South a Games Wales North.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Sioe Datblygu Gemau Cymru

Tagiau

Busnes a'r economi 19 Mehefin 2015 Cymru Ddigidol Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2019
Ll M M I G S S
<< Gor    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i