Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dechrau pennod arall yng ngyrfa greadigol Eiry

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Dechreuodd Eiry Rees Thomas ar yrfa’n llunio deunydd dwyieithog ar gyfer y cwricwlwm yn ei chwedegau, ac mae hi yn awr yn ehangu ar yr yrfa honno. Bydd ei 'apiau' addysgol rhyngweithiol yn cael eu haddasu ar gyfer llyfrau print yn y DU ac UDA, i’w dosbarthu ledled y byd.
Dydd Mercher 08 Gorffennaf 2015
Eiry Rees Thomas.
Eiry Rees Thomas.

Mae argraffiad cyntaf ei llyfrau dwyieithog – the Flitwits/Y Sbrydion – newydd eu cyhoeddi gan John Catt Educational Ltd. Gwasg Cambrian o Aberystwyth sy’n argraffu.
 
Bellach, mae Eiry, sy’n byw yng Nghaerdydd, yn gweithio ar e-lyfrau i gyd-fynd â’r llyfrau print, ac yn bwriadu darllen y storïau yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer Llyfrau Llafar Cymru / Talking Books Wales. Mae dau lyfr arall ganddi ar fin cael eu cyhoeddi hefyd.
Grant o Gronfa Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru oedd y sbardun i Eiry fentro i greu’r gyfres o apiau addysgol rhyngweithiol i athrawon a dysgwyr. Cyhoeddwyd yr apiau gan Apple, ac fe gawsant adolygiadau rhagorol.
 
Mae’r apiau a’r llyfrau’n sôn am gymeriadau lliwgar o’r enw Y Sbridion (the Flitwits yn Saesneg) ac mae dychymyg byw Eiry wedi creu byd o hwyl a ffantasi yn gartref iddynt. Y nod yw gwneud dysgu’n hwyl i blant a’u helpu i symud o lyfrau lluniau i nofelau â phenodau, gan wella eu sgiliau llythrennedd.
 
Mae pecyn cyfan o adnoddau ar gael am y Sbridion i gefnogi’r apiau, y llyfrau print a’r e-lyfrau. Mae adnoddau ‘stafell ddosbarth a gemau addysgiadol yn yr arfaeth, yn ogystal â gwefan ddwyieithog i’w defnyddio gan blant, rhieni, athrawon a llyfrgellwyr.
 
Mae’r deunyddiau ar gael mewn Cymraeg iaith gyntaf a Chymraeg ail iaith, yn ogystal â Saesneg a Saesneg UDA. Targedir plant 8-11 oed a disgwylir i’r fersiynau print o’r llyfrau yn Saesneg UDA gael eu lansio cyn bo hir.
 
Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart:

"Mae’n wych cael clywed sut mae’r Gronfa Datblygu Ddigidol yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio yn y sector creadigol  ac yn eu helpu i fentro i faes y technolegau diweddaraf a thargedu marchnadoedd rhyngwladol. Mae’r fenter benodol hon yn dangos hefyd sut gall prosiect llwyddiannus gael effaith gadarnhaol ar unigolion a busnesau eraill o fewn y sector.”

Mae’r cyhoeddiadau newydd a chymeriadau’r Sbridion wedi cael adolygiadau gwych, ac mae nifer o sefydliadau ac unigolion wedi dangos diddordeb mewn cydweithio arnynt yn y dyfodol.
 
Yn ogystal â Gwasg y Cambrian, mae’r prosiect wedi dwyn ynghyd nifer o gwmnïau ac artistiaid yng Nghymru gan helpu i greu swyddi a chreu mwy o fuddion economaidd.
 
Dywedodd Eiry:

"Mae popeth wedi bod yn mynd fel y gwynt ers imi ddechrau gweithio ar y cysyniad hwn, ac mae ganddo ei fywyd ei hunan erbyn hyn! Dwi byth yn gwybod beth allai ddigwydd nesaf, ond mae wedi bod yn daith gyffrous dros ben.
 
"Oherwydd damwain, bu’n rhaid imi ymddeol yn gynnar o’m gyrfa wreiddiol, a dyna pryd y dechreuais ganolbwyntio ar ysgrifennu. Mae’r cymorth o Gronfa Datblygu Ddigidol Llywodraeth Cymru wedi rhoi hwb imi ar yr union adeg yr oedd ei angen, gan roi hygrededd i mi a’m helpu i lansio’r prosiect. Mae’r datblygwyr a chydweithwyr eraill wedi bod yn ffantastig hefyd; roedd pawb yn gweithio fel tîm, a chefais gefnogaeth arbennig.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 08 Gorffennaf 2015 Cymru Ddigidol Yr economi Programme for Government - Culture and Heritage Programme for Government - Education Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2019
Ll M M I G S S
<< Aws    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i