Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
  • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2016
  • Mae'r adroddiad hwn yn gyfeirlyfr hygyrch o faint hylaw sy'n dangos tueddiadau hirdymor mewn iechyd. Mae llawer o'r data a gyflwynir yma wedi cael ei gyhoeddi eisoes yn 'Ystadegau Iechyd Cymru'.
    Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2012
  • Yn hytrach mae'n darparu asesiad o asedau Cymru, wedi'u gosod yn erbyn cefndir o dueddiadau byd-eang a fydd yn sbarduno newid yn y dyfodol.
    Dyddiad rhyddhau: 13 Ionawr 2012
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu