Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos y dangosyddion a ddefnyddir i fesur perfformiad awdurdodau lleol ar lefel genedlaethol ac yn canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol allweddol.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Medi 2016
 • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2016
 • Amcan y bwletin hwn yw cyflwyno'r data am yr etholaethau i bawb sydd â diddordeb, a chefnogi unrhyw ymchwil a gaiff ei chynnal cyn yr etholiad ym mis Mai drwy hyrwyddo’r defnydd o un set o ddata.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Chwefror 2016
 • Yn hytrach mae'n darparu asesiad o asedau Cymru, wedi'u gosod yn erbyn cefndir o dueddiadau byd-eang a fydd yn sbarduno newid yn y dyfodol.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Ionawr 2012
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu