Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2019
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Mawrth 2019
 • Mae adroddiad sy'n dangos dadansoddiad o wariant ymchwil a datblygu a chyflogaeth gan fusnesau'r DU ar draws gwahanol sectorau'r farchnad.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2019
 • Adroddiad misol yn cyflwyno ystadegau ar brofion a gynhaliwyd, achosion newydd, buchesi dan gyfyngiadau ac anifeiliaid a gafodd eu difa.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Mawrth 2019
 • Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar ddamweiniau ac anafiadau beicwyr modur, beicwyr pedal a cherddwyr, a cheir dadansoddiadau yn ôl nodweddion demograffig ar gyfer 2017.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Mawrth 2019
 • Mae’r data yn cynnwys statws bwydo ar y fron ar enedigaeth, 10 diwrnod, 6-8 wythnos a 6 mis fesul bwrdd iechyd lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2019
 • Mae’r Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd cyffredinol ar gyfer pob teulu gyda phlant oed 0 - 7; a gyflwynwyd ar 1 Hydref 2016.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2019
 • Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2019
 • Gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2019
 • Adroddiad cynhwysfawr sydd yn cynnwys canlyniadau diweddaraf chwarterol y prif arolygon.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2019
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu