Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Ystadegau

Contract gwasanaethau meddygol cyffredinol: Fframwaith ansawdd a chanlyniadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am berfformiad contractwyr a chydnabod arferion da.

Pwyntiau allweddol

  • Y cofrestr salwch â’r cyfradd uchaf oedd pwysedd gwaed uchel (15.7 y cant).
  • Mae 11.8% o gleifion sy'n 16 oed a throsodd wedi cael eu cofnodi ar y gofrestr gordewdra.
  • Cafodd 80.1% o'r boblogaeth cofrestredig 65 oed a throsodd eu himiwneiddio rhag ffliw rhwng y 1 Awst a 31 Mawrth cynt, fel cafodd 75.2% o'r rhai o dan 65 sydd ar y cofrestrai clefyd coronaidd y galon, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, diabetes neu strôc.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu