Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
 • Mae Arolwg Pobl yn mesur ymgysylltiad gweithwyr a’r nod ydy gwella perfformiad sefydliadol, cyflenwi gwasanaethau a lles staff.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2019
 • Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn casglu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai o bob math yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Diben yr arolwg hwn yw monitro tueddiadau yn y sector atyniadau twristiaeth yng Nghymru er mwyn darparu gwell dealltwriaeth o’r sector i sefydliadau diwydiant a sefydliadau'r sector cyhoeddus.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am dir amaethyddol, da byw a llafur fferm.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2018
 • Comisiynodd Canolfan Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru arolwg ar-lein gyda sampl o dderbynyddion grantiau cyfredol.  
  Dyddiad rhyddhau: 14 Tachwedd 2018
 • Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Awst 2018
 • Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu