Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Mae Arolwg Pobl yn mesur ymgysylltiad gweithwyr a’r nod ydy gwella perfformiad sefydliadol, cyflenwi gwasanaethau a lles staff.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2019
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Rhaglen a sefydlwyd i ddatblygu capasiti ymchwil yng Nghymru yw Sêr Cymru II.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn casglu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai o bob math yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Diben yr arolwg hwn yw monitro tueddiadau yn y sector atyniadau twristiaeth yng Nghymru er mwyn darparu gwell dealltwriaeth o’r sector i sefydliadau diwydiant a sefydliadau'r sector cyhoeddus.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Comisiynodd Canolfan Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru arolwg ar-lein gyda sampl o dderbynyddion grantiau cyfredol.  
  Dyddiad rhyddhau: 14 Tachwedd 2018
 • Nod y prosiect 4 blynedd hwn yw defnyddio data gweinyddol i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar y defnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.
  Dyddiad rhyddhau: 16 Hydref 2018
 • Mae’r arolwg wedi cael ei gynllunio i gynrychioli’r boblogaeth 16 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Medi 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu