Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Adolygiad ôl-weithredu codi tâl ar fagiau siopa untro yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2016
Ym mis Hydref 2011, cyflwynwyd taliad o 5c ar Fagiau Siopa Untro yng Nghymru, er mwyn lleihau’r defnydd ohonynt a’r effeithiau amgylcheddol cysylltiedig.

Amcanion y prosiect oedd asesu’r canlynol:

  • yr effaith y mae’r tâl wedi’i chael ar ddefnyddio bagiau siopa untro ac ymddygiad cysylltiedig defnyddwyr yng Nghymru
  • yr effaith y mae’r tâl wedi’i chael ar fusnesau yng Nghymru
  • i ba raddau y mae’r cytundeb gwirfoddol â manwerthwyr wedi llwyddo i annog rhoi derbyniadau net y tâl i achosion da
  • i ba raddau y mae’r tâl wedi lleihau taflu bagiau siopa untro.

Roedd yr adolygiad hwn yn cynnwys arfarniad economaidd, adolygu llenyddiaeth a’r darnau canlynol o ymchwil sylfaenol:

  • arolwg dros y ffôn gyda defnyddwyr
  • arolwg dros y ffôn, trafodaethau lled-strwythuredig a grŵp ffocws gyda manwerthwyr
  • thrafodaethau lled-strwythuredig gyda chyflenwyr bagiau siopa untro.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1481
Ebost: kathleen.mulready001@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu