Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Ffyniant i bawb: Cymru carbon isel

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Cynllun yn nodi sut mae Cymru yn anelu at gyflawni'r gyllideb garbon gyntaf (2016-2020) ac, o ganlyniad, targed interim 2020 drwy 100 o bolisïau a chynigion ar draws pob portffolio gweinidogol.

Wrth paratoi’r Cynllun, rydym wedi ystiried ymatebion i’n ymgynghoriad 2018 ‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’.