Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rheoliadau’r DU a’r UE

Mae rheoliadau newid hinsawdd ar lefel y DU a’r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith ar sefydliadau yng Nghymru.

Mae rheoliadau yma'n cynnwys:

  • System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd (EU ETS)
  • Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC)
  • Rheoliadau sy’n gysylltiedig â nwyon wedi’u fflworeiddio a sylweddau sy’n gostwng osôn.