Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwaith achos cefn gwlad, mynediad a’r amgylchedd

Ymdrinnir ag apeliadau cefn gwlad, mynediad, a hawliau tramwy gan yr arolygiaeth cynllunio.

Yn ychwanegol at apeliadau cynllunio a gorfodi, mae’r Arolygiaeth Gynllunio hefyd yn ymdrin ag ystod eang o waith achos arbenigol. Mae hyn yn cynnwys:

  • gorchmynion hawliau tramwy,
  • apeliadau a cheisiadau am gyfarwyddyd o dan Atodlen 14 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981,
  • rhai gorchmynion trafnidiaeth a ffyrdd,
  • apeliadau a gwrthwynebiadau yn ymwneud â mynediad i gefn gwlad,
  • apeliadau cadw coed,
  • apeliadau gwrychoedd uchel, 
  • Apeliadau safleoedd o diddordeb gwyddonol arbennig,
  • mesurau sydd yn ymwneud â diogelu’r amgylchedd.

Cysylltu â ni

Arolygiaeth Cynllunio,
Adeiladau’r Goron,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ

Ffôn: 029 2082 3866

E-bost; wales@pins.gsi.gov.uk