Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Effeithlonrwydd ynni

Dolenni perthnasol

Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.

Gall arbed ynni eich helpu i arbed arian a helpu i leihau ôl troed carbon Cymru.

Gall y tudalennau hyn eich helpu i leihau'ch bil tanwydd ac esbonio'r camau rydym yn eu cymryd ar gyfer effeithlonrwydd ynni.