Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Ansawdd aer a rheoli llygredd

traffig

Gall ansawdd aer gael effaith sylweddol ar ein hiechyd a’n lles – dyma pam rydym yn ceisio monitro llygredd aer yng Nghymru, ei reoli a’i leihau.

Ansawdd aer

Mae ansawdd yr aer yn yr atmosffer yn cael effaith sylweddol ar ein hiechyd a'n lles. Gall llygredd aer niweidio ein hiechyd. Rydym yn mynd ati i fonitro, rheoli a lleihau llygredd aer yng Nghymru.

Atal llygredd

Ni sy'n goruchwylio'r drefn Trwyddedu Amgylcheddol yng Nghymru. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol Cymru yn rheoleiddio diwydiant drwy roi Trwyddedau Amgylcheddol. Maent yn gosod amodau'r trwyddedau ac yn gwneud gwaith monitro er mwyn atal allyriadau, eu lleihau gymaint â phosibl neu sicrhau nad ydynt yn andwyol.