Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru

cefn gwlad

Rydym wrthi’n ystyried sut i fynd â Strategaeth Amgylcheddol Cymru a’i swyddogaethau adrodd yn eu blaen, hynny yng ngoleuni’r gwaith sydd wedi’i wneud ers lansio Strategaeth yr Amgylchedd.

Cyhoeddwyd y strategaeth ym mis Mai 2006. Mae’n disgrifio’r hyn rydym am ei weld wedi’i wneud ymhen 20 mlynedd (erbyn 2026) a sut i daro’r nod.

Cyhoeddwyd yr adroddiad cynnydd blynyddol diweddaraf ar Strategaeth yr Amgylchedd ar gyfer 2010-2011 ddiwedd 2011, sef yr un pryd â’r ail gynllun gweithredu. Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ar Gyflwr yr Amgylchedd ym mis Gorffennaf 2012.

Ers lansio’r strategaeth hon, rydym wedi cyhoeddi:

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu Strategaeth yr Amgylchedd i sicrhau ein bod yn adlewyrchu ymrwymiadau perthnasol yn y rhaglen Rheoli Adnoddau Naturiol.