Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwybodaeth gwastraff cartrefi

Dolenni i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau a gwybodaeth gwastraff cartrefi.

Gwybodaeth ynghylch gwasanaethau gwastraff eich Awdurdod Lleol chi

Ailgylchu Dros Gymru

Mae Ailgylchu Dros Gymru (dolen allanol) yn cynnig yr wybodaeth ddefnyddiol isod:

  • lle i fynd ag eitemau y gellir eu hailgylchu a'u hailddefnyddio 
  • sefydliadau sy'n barod i ddod i'ch cartref i gasglu eitemau mawr y gellir eu hailddefnyddio.

Caru bwyd, casáu gwastraff

Mae'r Love food, hate waste campaign (dolen allanol) yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am yr hyn y gallwch chi ei wneud i leihau gwastraff bwyd.