Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y rhaglen caffael seilwaith gwastraff

Mae’r Rhaglen Caffael Seilwaith Gwastraff o gymorth i ddatblygu cyfleusterau trin gwastraff dinesig.

Rydym yn gweithio ag awdurdodau lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac eraill.

Golyga trethi tirlenwi, diffyg gofod claddu ac effaith amgylcheddol claddu fod ar Gymru ddulliau heblaw claddu gwastraff. Mae’r cyfryw’n cynnwys ailgylchu, a chyfleusterau trin gwastraff newydd.

Rhoddwn gyngor ac arian i awdurdodau lleol i’w helpu i brynu cyfleusterau trin gwastraff newydd. Gweithiwn ag awdurdodau lleol ac eraill, hefyd, er mwyn sicrhau fod y cyfleusterau hyn yn gynaliadwy, ac yn werth yr arian.