Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddfu

Dolenni perthnasol

Sut i benderfynu a yw deunydd yn wastraff ai peidio – cyngor i sefydliadau megis busnesau, awdurdodau lleol ac elusennau.

Mae deddfu’n ddull pwysig o weithredu’n strategaeth gwastraff ni.

Fis Chwefror 2010 cafodd Cymru rymoedd newydd er mwyn gwneud ei deddfau ei hun ym maes yr amgylchedd, wedi i’w Mawrhydi’r Frenhines wneud Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) yr Amgylchedd yn y Cyfrin-gyngor.

Golyga’r GCD, a gymeradwywyd eisoes gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a dau dŷ San Steffan, fod gan y Cynulliad Cenedlaethol, bellach, rym deddfu ynghylch gwastraff. Gelwir y cyfreithiau hyn yn Fesurau’r Cynulliad.