Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwerthuso cyflwyno’r tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru: Newid agweddau a goferu ymddygiad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r gwerthusiad yn dangos bod y polisi’n boblogaidd ac effeithiol.

Mae codi tâl wedi helpu i gynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio’u bagiau eu hunain yng Nghymru (o 61% i 82%). Mae hyn yn gyson â chanfyddiadau mewn gwledydd eraill lle mae newidiadau tebyg wedi’u cyflwyno;

Er bod yr astudiaeth yn dangos bob mwy o bobl yn defnyddio’u bagiau eu hunain yn Lloegr hefyd, lle nad oes tâl am fagiau siopa untro, mae’r cynnydd yng Nghymru yn fwy.

Mae’r astudiaeth yn dangos bod cefnogaeth eang i’r tâl yng Nghymru.  Hyd yn oed cyn ei gyflwyno, roedd mwyafrif pobl Cymru’n ei gefnogi (59%). Cynyddodd y gefnogaeth i 70% wedi cyflwyno’r tâl.