Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Astudiaeth ymddygiad ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio bagiau siopa 2012

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adolygiad o ganfyddiadau siopwyr a’r defnydd o fagiau siopa untro, bagiau am oes a chynhwysyddion eraill yng Nghymru a’r Alban.

Gwnaethom ni a Zero Waste Scotland gomisiynu Exodus Research i gynnal arolwg ymchwil dros y ffôn ymysg aelwydydd yng Nghymru a’r Alban a chyflwyno sylwadau ynghylch ymddygiadau siopa.

Crynodeb

Ar y cyfan mae’r ymchwil yn awgrymu bod y tâl wedi cael effaith gref a phositif ar ymddygiadau siopa pobl Cymru. Maent yn cymryd llai o fagiau siopa untro ac mae defnyddio bagiau y gellir eu hailddefnyddio bellach yn arfer cyffredin, ac yn arbennig wrth brynu bwyd.  

Dyma’r adroddiad terfynol ar yr ymchwil hwnnw.

Lawrlwytho Dogfen