Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Newid arfaethedig ynghylch bagiau siopa untro - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y polisi yw ceisio annog mwy o siopwyr i ailddefnyddio bagiau trwy godi tâl am fagiau siopa untro ar ffurf rheoliadau sydd â'u nod ar leihau nifer y bagiau siopa untro a ddefnyddir.
Mae'r Asesiad o effaith ar gydraddoldeb ar gael isod.