Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Arfarniad Effaith Rheoliadol ar y cynigion i godi tâl am fagiau siopa untro

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Arfarniad Effaith Rheoliadol yn disgrifio costau a buddiannau’r pedwar polisi ar godi tâl am fagiau siopa untro.

Cefndir

Ym mis Mehefin 2010, aethom ati i ymgynghori ar godi tâl am ddefnyddio bagiau siopau untro. Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, fe wnaethom ofyn am eich barn ar yr Arfarniad Effaith Rheoliadol (RIA) ar ddefnyddio bagiau siopa untro.

Opsiynau’r polisi

Dyma’r opsiynau:

  • opsiwn 1: dim ymyrryd o gwbl (‘gwneud dim’)
  • opsiwn 2: codi tâl am ddefnyddio bagiau siopa untro plastig/papur
  • opsiwn 3: gwahardd defnyddio bagiau siopa untro plastig/papur
  • opsiwn 4: ymestyn y cytundeb gwirfoddol presennol i gynnwys mwy o fanwerthwyr.

Lawrlwytho Dogfen