Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Astudiaeth Bagiau Untro

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Tystiolaeth i gefnogi ein cynigion i gyflwyno ffi ar fagiau siopa untro o blastig a phapur yng Nghymru.

Cwmni ynni ac amgylcheddol yw AEA Technology PLC sy'n darparu gwasanaethau ymgynghori. Fe'u penodwyd ym mis Mawrth 2009 i gynnal astudiaeth i helpu i lywio ein cynigion ar godi tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru. Cyflwynwyd casgliadau cychwynnol AEA ym mis Mai 2009. Cwblhawyd yr adroddiad yn derfynol yn ystod yr haf.

Roedd astudiaeth AEA wedi ymchwilio i'r canlynol a darparu tystiolaeth ohonynt:

  • y math o fag 
  • defnydd
  • effeithiau amgylcheddol y gwahanol fathau o fagiau sydd ar gael
  • effeithiau cyflwyno ffi ar fusnesau a defnyddwyr.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn cynnwys adolygiad o'r camau a gymerir gan wledydd eraill i leihau'r defnydd o fagiau siopa untro. Ymhlith y camau hyn roedd:

  • gwaharddiad llwyr
  • cynlluniau gwirfoddol i leihau defnydd  
  • chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd drwy hyrwyddo bagiau oes.