Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rheoli gwastraff yn ôl sylwedd

Dolenni perthnasol

Mae maint a chyfansoddiad cemegol batris yn amrywio. Maent un ai’n fatris untro (batris sylfaenol) neu’n fatris ailwefru (batris eilaidd neu gronaduron).

Y rhain yw:

 • gwastraff bwyd
 • papur a chardfwrdd
 • pren
 • metelau
 • plastig.

Hefyd, mae yna wastraff sy’n anodd ei reoli. Mae hyn yn cynnwys:

 • asbestos
 • plastrfwrdd
 • teiars
 • cewynnau
 • bagiau plastig.

Hefyd, mae yna wastraff sydd wedi’i bennu gan yr Undeb Ewropeaidd fel gwastraff sydd angen camau gweithredu penodol i ddelio ag ef. Mae Cyfarwyddebau arbennig wedi’u llunio ar gyfer y gwastraff hwn. Mae hyn yn cynnwys:

 • deunydd pacio
 • cerbydau ar ddiwedd eu hoes
 • offer trydanol ac electronig 
 • batris a chronaduron.