Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Clytiau babanod / cewynnau

Mae’r dudalen hon yn cyfeirio at wybodaeth am gewynnau untro - ydyn nhw’n well ynteu’n waeth i’r amgylchedd na chewynnau go iawn?

Mae astudiaeth o gylch bywyd (dolen allanol, Saesneg yn unig) (a gyhoeddwyd 17 Hydref 2008) gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn ateb rhai o’r cwestiynau hyn ac yn rhoi tystiolaeth o’r modd y mae dewisiadau rhieni yn gallu effeithio ar newid hinsawdd.

Yr Ymgyrch Cewynnau Go Iawn

Rydym yn ariannu’r ymgyrch Cewynnau Go Iawn (dolen allanol, Saesneg yn unig). Caiff yr ymgyrch ei rhedeg gan Craff am Wastraff Cymru (dolen allanol). Mae’n cyd-fynd â’u hamcanion nhw o atal gwastraff ac addysgu am wastraff.

Mae hyrwyddo cewynnau go iawn hefyd yn cyfrannu at ddatblygu swyddi yng Nghymru, megis asiantau cewynnau, golchdai a chynhyrchu cewynnau go iawn. Mae’r gwaith hwn yn cefnogi datblygu cynaliadwy, sef rhywbeth sy’n gwbl ganolog i bopeth a wnawn.

Rhagor o wybodaeth

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Cynhyrchwyr Nwyddau Hylendid Amsugnol (AHPMA) (dolen allanol, Saesneg yn unig) a gwefan y gwasanaeth gwybodaeth am gewynnau (dolen allanol, Saesneg yn unig).