Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol yr Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 16 Ionawr 2018

Mwy o wybodaeth: Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol (dolen allanol)