Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Adroddiadau Iechyd

Gweld adroddiadau sy’n ymwneud â pholisi iechyd.

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd i Gymru

20/09/17
Bydd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cael ei ddefnyddio i fesur a monitro iechyd poblogaeth Cymru.
 

Adroddiad Williams

10/11/16
Argymhellodd Adroddiad Evans fod un corff yn cael i sefydlu i Gymru i oruchwylio cynllunio’r gweithlu yn strategol, dylunio addysgol a chomisiynu ar gyfer GIG Cymru.  
 

Rhaglen Plant Iach Cymru

26/09/16
Bydd Rhaglen Plant Iach Cymru’n cael ei rhoi ar waith gan fyrddau iechyd Cymru o 1 Hydref 2016.
 

Siarad â fi 2

16/07/15
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.  
 

Enseffalopathi myalgig / Syndrom blinder cronig a Ffibromyalgia adroddiad ac argymhellion

07/04/15
Gynhyrchir gan y Grŵp Gorffen a Gorchwyl gweinidogol
 

Gorfodi'r gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yng Nghymru

23/07/14
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am orfodi hylendid bwyd yng Nghymru.