Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Asesiadau Effaith Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r asesiadau hyn yn archwilio effeithiau cydraddoldeb, iaith Gymraeg ac elfennau hawliau plant gan y Ddeddf.

Lawrlwytho Dogfen