Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Briffio technegol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r dogfenni briffio technegol hyn yn rhoi crynodeb byr o brif ddyletswyddau’r Ddeddf ond nid dogfennai cyfreithiol mohonynt.

Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn trawsnewid yn llwyr y ffordd y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu yng Nghymru i ddiwallu anghenion yr unigolyn a gwneud gwasanaethau’n gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Bydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2016.

Lawrlwytho Dogfen