Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Newidiadau i ddeddfwriaeth arall

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r nodyn cyfarwyddwyd isod a’r tablau sydd ynghlwm yn darparu gwybodaeth am ddiwygiadau sy’n cael eu gwneud i gyfreithiau sy’n bodoli eisoes o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.