Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau atodol a’r llwybr cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r rhain wedi’u datblygu i ategu’r Cod Ymarfer ar gyfer Rhan 11 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Mae’r canllawiau yn rhoi cymorth ychwanegol i awdurdodau lleol a’u sefydliadau partner wrth weithredu’r Cod Ymarfer.

Maent yn darparu cyfeiriad penodol ar gyfer y rheini sy’n rhoi gofal a chymorth i oedolion mewn sefydliadau diogel yng Nghymru a chefnogi’r gwaith o’u hailsefydlu, a  phobl ifanc Cymru mewn sefydliadau diogel yng Nghymru neu Loegr.

Bydd y canllawiau hyn a’r Cod Ymarfer perthnasol o ddiddordeb i sefydliadau partner megis:

  • Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG
  • Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru
  • GIG Cymru
  • Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr
  • Asiantaethau’r trydydd sector a’r sector annibynnol
  • Dinasyddion Cymru a gwladolion gwledydd eraill sydd yng ngharchardai Cymru a/neu’r rheini sy’n dymuno ailsefydlu yng Nghymru.