Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu

Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n dylanwadu ar fywydau pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Rydym yn helpu i lunio polisi ac arfer yng Nghymru drwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd ac ymgysylltu â'r gymuned. Mae aelodau'r grŵp yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • iechyd
  • gofal cymdeithasol
  • ymchwil
  • y sector gwirfoddol
  • cynrychiolwyr rhieni / gofalwyr.
Sefydlwyd y grŵp yn 2012 gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, maent yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.