Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Mesur llesiant

Dolenni perthnasol

Mae'r datganiad yma yn darparu cefnogaeth i ofalwyr a phobl o ran eu llesiant eu hunain.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Fframwaith canlyniadau cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth.

Bydd hyn yn galluogi proses i gael ei dilyn yn lleol ac yn genedlaethol i weddnewid gwasanaethau gofal a chymorth.

Y prif amcanion ar gyfer y fframwaith yw:

  • Disgrifio’r canlyniadau llesiant pwysig y dylai pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth eu disgwyl er mwyn byw bywydau bodlon 
  • Gosod cyfeiriad cenedlaethol a hyrwyddo llesiant pobl yng Nghymru sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth 
  • Darparu mwy o dryloywder ar y cwestiwn a yw gwasanaethau gofal a chymorth yn gwella canlyniadau llesiant i bobl gan ddefnyddio dangosyddion cyson mae modd eu cymharu.
Mae’r adroddiad blynyddol cyntaf (2016-17) ar gael. 

Data cysylltiedig

Siartiau rhyngweithiol o’r data a gynhwysir yn Adroddiad y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol, 2016-17 (dolenni allanol)