Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gweithio gydag asiantaethau eraill

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhaid i bob sector weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod anghenion unigolion yn cael eu diwallu, a sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Mae’r 'Gronfa gofal canolraddol' a’r 'Gwasanaethau integredig cymorth' i deuluoedd yn enghreifftiau da o hyn.