Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Pecyn Cymorth Gofalwyr Ifanc

Mae'r adnodd hwn yn gymorth hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc.

I ategu’r adnodd hyfforddi hwn mae yna gyfres o fideos wedi eu cynhyrchu a gellir eu gwylio ar  YouTube  (dolen allanol)