Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Sefydliadau eraill

Mae sefydliadau eraill sy'n darparu gwybodaeth am amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar ofalwyr ifanc.

Rydym wedi darparu rhestr o'r rhai mwyaf cyffredin y byddai gofalwyr ifanc ffeindio’n ddefnyddiol.

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Local Young Carer Groups

Dewis Cymru

Hyb Meddwl

NHS - Young Carers (Saesneg yn unig)

Counselling Directory (Saesneg yn unig)

Mind Apples (Saesneg yn unig))

Carers Trust (Saesneg yn unig)

Barnardos (Saesneg yn unig)

Professionals – Carers Trust (Saesneg yn unig)

Carer Stories (Saesneg yn unig)

NHS Choices (Saesneg yn unig)

Young Carers in Focus (Saesneg yn unig)

MacMillian (Saesneg yn unig)