Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Bwrdd Caffael

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y Bwrdd Caffael.

Dolenni perthnasol

Diben y rhaglen yw ceisio cryfhau sgiliau a gallu'r sector cyhoeddus yng Nghymru ym maes caffael.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Bwrdd Caffael yn sicrhau y dilynir arfer gorau o ran polisi caffael cyhoeddus.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y GIG, addysg bellach ac uwch, a’r heddlu a gwasanaethau tân.

Ffocws y Bwrdd Caffael fydd bod pob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru yn mabwysiadu’r 10 egwyddor caffael yn Natganiad Polisi Caffael Cymru. Mae hefyd yn goruchwylio gwaith Gwerth Cymru ynghylch:

  • datblygu, mabwysiadu a gweithredu polisi caffael – gan gynnwys y prosiect Gwiriadau Ffitrwydd i Gaffael a’r gwaith Budd i’r Gymuned
  • y prosiect Defnyddio Doniau Cymru
  • eGaffael drwy’r rhaglen ePS Busnes fel Arfer a gweithgarwch datblygu Strategaeth y Dyfodol ePS.

Mae’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn gyfrifol am y Bwrdd Caffael. Mae bwletin yn dilyn pob cyfarfod yn rhoi crynodeb o’r cyfarfod a’r penderfyniadau a wnaed.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Hysbysiad Medi 2015 (Maint ffeil: 84KB)
PDF Document (MFS)
Hysbysiad Mehefin 2015 (Maint ffeil: 88KB)
PDF Document (MFS)
Hysbysiad Ebrill 2015 (Maint ffeil: 52KB)
PDF Document (MFS)
Hysbysiad Chwefror 2015 (Maint ffeil: 52KB)
PDF Document (MFS)
Hysbysiad Rhagfyr 2014 (Maint ffeil: 49KB)
PDF Document (MFS)
Hysbysiad Medi 2014 (Maint ffeil: 49KB)
PDF Document (MFS)
Cylch gorchwyl (Maint ffeil: 100KB)