Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cronfa ddata gwybodaeth am gymwysterau cyflenwyr (SQuID)

Mae SQuID yn symleiddio ac yn safoni cam dethol cyflenwyr y broses gaffael.

Mae dull SQuID (Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr) yn gwneud y broses gontractio yn haws i brynwyr a chyflenwyr, ac mae'n arbennig o ddefnyddiol i fusnesau bach. Mae sefydliadau prynu o'r sector cyhoeddus i gyd wedi ymrwymo i ddefnyddio cwestiynau SQuID i greu eu setiau o gwestiynau. Gall cyflenwyr baratoi atebion i gwestiynau safonol i'w hailddefnyddio mewn ymarferion caffael eraill.

Daeth y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus newydd i rym ar 26 Chwefror 2015. Mewn ymateb, rydym wedi diwygio'r set o gwestiynau SQuID ar GwerthwchiGymru, a dylid defnyddio fersiwn 3. Dylech nodi na ddylid defnyddio cwestiynau fersiwn 2 ar ôl y dyddiad hwn.

Dogfennau SQuID ar y Canllaw Cynllunio Caffael (dolen allanol).

Os ydych yn brynwr o'r sector cyhoeddus, gallwch bellach ddefnyddio'r offeryn ar wefan GwerthwchiGymru i greu set o gwestiynau SQuID. Mae SQuID hefyd ar gael ar-lein ar offeryn eTendercymru (dolen allanol), lle caiff atebion y cyflenwyr hefyd eu storio ar y system i'w defnyddio mewn ymarferion caffael eraill. Os oes gennych fynediad at eTendercymru ond bod angen canllawiau arnoch ar sut i ddefnyddio SQuID cysylltwch â: VWPolicy@wales.gsi.gov.uk