Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Ennill busnes Llywodraeth Cymru

Nod y Gwasanaethau Caffael Corfforaethol, rhan o Gwerth Cymru, yw helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau effeithlonrwydd a gwell gwerth am arian wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r Gwasanaethau Caffael Corfforaethol yn dilyn canllaw cynllunio caffael cydnabyddedig er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb sy’n prynu nwyddau neu wasanaethau yn Llywodraeth Cymru yn deall ac yn dilyn yr un gweithdrefnau. Wrth brynu nwyddau a gwasanaethau, byddwn yn:

  • dilyn llwybrau sy’n foesegol, yn atebol ac yn cydymffurfio ag ymrwymiadau gweithdrefnol, cyfreithiol a rhyngwladol
  • cymhwyso egwyddor Datganiad Polisi Caffael Cymru
  • sicrhau gwella parhaus o ran gwerth am arian
  • gweithio i symleiddio’r broses geisiadau i’r cyflenwyr a allai fod â diddordeb.
Rydym yn annog pob prynwr a chyflenwr i gofrestru ar GwerthwchiGymru (dolen allanol).

Mae GwerthwchiGymru yn helpu:

  • busnesau i ennill contractau gyda’r sector cyhoeddus
  • prynwyr sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro
  • busnesau i hyrwyddo eu gwasanaethau
  • busnesau i ddod o hyd i gyfleoedd am gontractau.