Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Plant a phobl ifanc

Rydym yn hyrwyddo buddiannau plant ac yn anelu at roi’r dechrau gorau posibl i bob plentyn.

Mae hyn yn cynnwys trechu tlodi plant, rhoi cymorth rhianta a gofal plant, cynnal rhaglenni addysgol, gwella iechyd a diogelu plant, hybu cynlluniau chwarae a hamdden a sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed.

Mae ein gwaith wedi'i seilio ar gynnal nodau craidd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.